Kongres organizirata

Objavljen je končni program Kongresa.

Na voljo je tudi knjiga povzetkov: prenos.

Se vidimo na Bledu, 17. februarja!


Prenesi knjigo povzetkov!


Registriraj se!

Kongresa se bo udeležil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič.

Pomembni datumi

Rok Se nanaša na…
5. januar 2023 Začetek oddaje prispevkov
26. januar 2023 Rok za oddajo prispevkov
25. januar 2023 Rok za rezervacijo hotelske sobe po znižanih cenah

Prenesi promocijski plakat (A3)

Nagovor organizatorjev

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

Letos se je v Kopenhagnu odvil že četrti svetovni kongres o elektroporaciji. Na njem smo sodelovali v izjemno močni zasedbi s številnimi prispevki iz različnih področij – od tehničnih rešitev generatorjev do predkliničnih in kliničnih študij. Z veseljem in ponosom ugotavljava, da se z elektroporacijo v Sloveniji ukvarja veliko število slovenskih raziskovalcev. Žal pa tudi opažava, da veliko število ljudi prinaša oteženo komunikacijo znotraj srenje, ki je posledica razpršenosti in pomanjkanja komunikacijskih kanalov, in pa seveda časa. Zato meniva, da je v izboljšanje komunikacije in nadaljnje ustvarjanje ugodnih pogojev za sodelovanje in napredek elektroporacije in na elektroporaciji temelječih postopkov in terapij potrebno vložiti dodatne napore. Z namenom, da bi se v slovenskem prostoru še bolj povezali, da bi omogočili nove interakcije in se posvetili res pomembnim znanstvenim vprašanjem, vas vabiva na dvodnevno srečanje – 1. slovenski kongres elektroporacije. Na kongresu bomo izmenjali izkušnje in znanje, predvsem pa se bomo spoznali, si zaupali kaj delamo ter kaj nameravamo delati. Doktorski študenti bodo predstavili svoje teme disertacij, izkušenejši raziskovalci pa bomo v krajših in daljših predstavitvah predstavili svoje nedavne dosežke in načrtovane usmeritve za prihodnje raziskovalno delo.

Vljudno vabljeni na 1. slovenski kongres elektroporacije, ki bo potekal v hotelu Rikli Balance na Bledu, 17. in 18. februarja, 2023.

 

Damijan Miklavčič in Gregor Serša

Do kongresa je še

Sponzorji