Za sponzorje

Oblike sodelovanja in možnosti sponzoriranja kongresa

Finančno sponzoriranje

Postavitev panoja in mize: 2000 EUR
Objava logotipa in reklamnega sporočila v zborniku: 1000 EUR

Dodatne oblike sponzoriranja (k osnovnemu finančnemu prispevku 1000 eur)

Sponzoriranje odmora: 700 EUR
Sponzoriranje večerje: 3500 EUR
Sponzoriranje kosila: 1800 EUR

Opomba: Cene ne vključujejo DDV.
Osnovno sponzorstvo vključuje prisotnost enega predstavnika na kongresu, t.j. ene registracije.